ความเป็นสมณะ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ความเป็นสมณะ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ชีวิตในครึ่งหลังที่วัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชาเป็นชีวิตแห่งการปกครอง การถ่ายทอดความเป็นสมณะสู่ภิกษุสามเณรรุ่นหลังด้วยการทำเป็นแบบอย่าง การให้โอวาทพระธรรมวินัย การพร่ำสอนตักเตือน การฝึกฝนด้วยข้อวัตรและกฏกติกาสงฆ์ตลอดจนฝึกอบรมจิตภาวนา

สานต่อหน่อแห่งโพธิญาณ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

สานต่อหน่อแห่งโพธิญาณ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

หลวงพ่อชาได้วางรากฐานให้คณะสงฆ์ที่วัดหนองป่าพงมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยการฝึกลูกศิษย์ให้รับผิดชอบงานในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ และฝึกการประสานความร่วมมือกัน

ประกาศพรหมจรรย์ หลักคำสอนของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ประกาศพรหมจรรย์ หลักคำสอนของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

หลวงพ่อเผยแผ่พระศาสนาด้วยการประกาศพรหมจรรย์และประกาศศาสนาพร้อม ๆ กัน พรหมจรรย์ คือ จริยะอันประเสริฐซึ่งหมายถึง มรรคมีองค์ ๘ อันจะนำไปสู่การประกาศความจริงที่ออกมาจากเบื้องลึกของจิตใจที่รู้เห็นตามความเป็นจริง

ธรรมะไม่ใช่ของใคร หลักคำสอนของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ธรรมะไม่ใช่ของใคร หลักคำสอนของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ทั้งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ว่าฝรั่งยอมมาอยู่ด้วยเราก็พยายามฝึกให้เขารู้จักธรรมะตามความพอใจของเรา ถึงแม้เขาไม่รู้จักประเพณีอะไรของไทยก็ช่างมันเถอะ เราก็ไม่ถือ เพราะว่ามันเป็นอย่างงั้น แล้วก็ค่อยๆ ช่วยมาเรื่อยๆ

ปัจฉิมโอวาทหลักคำสอน ของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ปัจฉิมโอวาทหลักคำสอน ของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ท่านเริ่มมีอาการอาพาธหลายอย่างในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สุขภาพของหลวงปู่ได้ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะศิษย์จึงกราบอาราธนาไปจำพรรษาที่วัดถ้ำแสงเพชรซึ้งอยู่บนภูเขาเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ ท่านได้ปรารภว่า “ญาติโยมสานุศิษย์ทั้งหลายไปเยี่ยม ก็ไม่ได้สนองศรัทธาอย่างเต็มที่เพราะว่าเสียงมันจะหมดแล้ว ลมมันก็จะหมดแล้ว….

นิทานชาดก ตอน สุวรรณหังสชาดก

นิทานชาดก ตอน สุวรรณหังสชาดก

นิทานชาดก ตอน โลภมากลาภหาย ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีชื่อถูลนันทา ผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียม

นิทานชาดก ตอน โคธชาดก

นิทานชาดก ตอน โคธชาดก

นิทานชาดก ตอน ฤาษีกินเหี้ย ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า

ศีล 8 ข้อที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

ศีล 8 ข้อที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

ศีลแปด หรือ อุโบสถศีล เป็นศีลของคฤหัสถ์ หมายถึง อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ (ซึ่งมีศีลเฉพาะตนอยู่แล้ว) โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลา 1 วัน หรือ 3 วัน จัดเป็นศีลขั้นต่ำของพระอนาคามี

นิทานชาดก ตอน วิโรจนชาดก

นิทานชาดก ตอน วิโรจนชาดก

นิทานชาดก ตอน สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัต ผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์