พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

สานต่อหน่อแห่งโพธิญาณ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / สานต่อหน่อแห่งโพธิญาณ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

สานต่อหน่อแห่งโพธิญาณ หลักคำสอน

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

หลวงพ่อชาได้วางรากฐานให้คณะสงฆ์ที่วัดหนองป่าพงมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยการฝึกลูกศิษย์ให้รับผิดชอบงานในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ และฝึกการประสานความร่วมมือกัน

ต่อมา เมื่อมีชาวบ้านนิมนต์หลวงพ่อไปตั้งสาขา ท่านจะพิจารณาดูกำลังศรัทธาของชาวบ้านถ้าเป็นที่น่าพอใจจึงค่อยจัดส่งศิษย์อาวุโสไปอยู่ หรือในกรณีที่ญาติโยมนิมนต์พระผู้เป็นญาติกลับไปโปรดที่บ้านเกิดของท่านเอง ท่านก็ต้องพิจารณาดูวุฒิภาวะของลูกศิษย์ตามสมควร แต่ในบางกรณีลูกศิษย์หลวงพ่อออกธุดงค์พบสถานที่สัปปายะ และตัดสินใจปักหลักอยู่ที่นั่นจนกลายเป็นสำนักสงฆ์

ธรรมดาเมื่อต้องไปอยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์อาจรู้สึกว้าเหว่ขาดที่พึ่ง แต่หลวงพ่อย้ำเสมอให้ลูกศิษย์ที่ไปพำนักตามวัดสาขามีจิตใจหนักแน่นในข้อประพฤติปฏิบัติ ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปเยี่ยมลูกศิษย์ซึ่งกำลังเป็นทุกข์ไม่สบายใจเพราะอยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์ หลวงพ่อท่านกล่าวเตือนสติว่า

“มีอาจารย์อยู่ตั้ง ๖ องค์ยังไม่พอหรือ…มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละเป็นอาจารย์ ฟังให้ดี ดูให้ดี เข้าจะสอนเราให้เกิดปัญญา”

-หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง