พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

อนุสรณ์แห่งพระโพธิญาณเถร หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / อนุสรณ์แห่งพระโพธิญาณเถร หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

อนุสรณ์แห่งพระโพธิญาณเถร หลักคำสอน

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

“งานพระราชทานเพลิงศพ”

คณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและสำนักสาขาต่างๆ แม่ชีและศิษยานุศิษย์ ตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมกันเคลื่อนขบวนศพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) จากศาลา สู่เจดีย์พระโพธิญาณ ซึ่งใช้เป็นเมรุในงานพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๙มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖  วันที่ ๑๐ – ๒๑ – ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาโดยจัดให้มีการแสดงธรรม วันละ ๓ ครั้ง คือเช้า บ่าย และ กลางคืน วันที่ ๑๖ – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๑๙ – พิธีเก็บอัฐิและเชิญไปบรรจุในเจดีย์พระโพธิญาณเถร

 

“นิพพานคือสภาวะที่เข้าไปดับซึ่งความร้อน ท่านเรียกว่าสงบ คือดับซึ่งวัฏสงสาร วัฏสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้น เมื่อถึงนิพพานแล้ว ก็คือการเข้าไปดับซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนั้น เรียกว่า การดับราคะ ดับโทสะ ดับโมหะ ก็ดับที่ใจของเรานั้นแหละ คือใจถึงความสงบ”

-หลวงพ่อชา สุภทฺโท

ขอบข้อมูล : วัดหนองป่าพง