อนุสรณ์แห่งพระโพธิญาณเถร หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / อนุสรณ์แห่งพระโพธิญาณเถร หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท
พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

อนุสรณ์แห่งพระโพธิญาณเถร หลักคำสอน

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

“งานพระราชทานเพลิงศพ”

คณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและสำนักสาขาต่างๆ แม่ชีและศิษยานุศิษย์ ตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมกันเคลื่อนขบวนศพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) จากศาลา สู่เจดีย์พระโพธิญาณ ซึ่งใช้เป็นเมรุในงานพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๙มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖  วันที่ ๑๐ – ๒๑ – ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาโดยจัดให้มีการแสดงธรรม วันละ ๓ ครั้ง คือเช้า บ่าย และ กลางคืน วันที่ ๑๖ – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๑๙ – พิธีเก็บอัฐิและเชิญไปบรรจุในเจดีย์พระโพธิญาณเถร

 

“นิพพานคือสภาวะที่เข้าไปดับซึ่งความร้อน ท่านเรียกว่าสงบ คือดับซึ่งวัฏสงสาร วัฏสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้น เมื่อถึงนิพพานแล้ว ก็คือการเข้าไปดับซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนั้น เรียกว่า การดับราคะ ดับโทสะ ดับโมหะ ก็ดับที่ใจของเรานั้นแหละ คือใจถึงความสงบ”

-หลวงพ่อชา สุภทฺโท

ขอบข้อมูล : วัดหนองป่าพง