พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ธรรมปรากฏ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / ธรรมปรากฏ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ธรรมปรากฏ หลักคำสอน

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

การจาริกไปเผยแผ่พุทธธรรมในตะวันตกที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ในปีนั้นหลวงพ่อชามีสิริอายุ ๕๘ ปีเต็ม เป็นพรรษาที่ ๓๘ ในโอกาสนี้หลวงพ่อได้เขียนบันทึกเอง และได้ถ่ายทอดปรากฏการณ์ในส่วนลึกของใจออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกซึ่งท่านเรียกมโนธรรมนั้นว่า “ธรรมปรากฏ”

“..ประชาชนในยุโรปนี้ เขาได้ถึงจุดอิ่มตัวของด้านวัตถุทั้งหลาย แต่ยังไม่รู้จักพอ เพราะขาดธรรมะ เปรียบได้ว่า เหมือนผลไม้พันธุ์ดี เกิดอยู่ในสวนที่มีดินดี แต่ขาดคนดูแลรักษา ก็ให้ผลไม้ทั้งหลายเหล่านั้น ไร้คุณค่าเท่าที่ควรจะได้เหมือนมนุษย์ที่ไร้คุณค่าจากการเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้น”

หลวงพ่อเปรียบกรุงลอนดอนเสมือนสวนที่มีดินดี เป็นที่สมควรที่จะประกาศศาสนา ท่านจึงได้จัดลูกศิษย์ไว้ประจำ ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

หลวงพ่อได้ไปเยี่ยมคณะสงฆ์ที่ประเทศอังกฤษอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ระหว่างนั้น ท่านได้ไปแสดงธรรมและอบรมกรรมฐานในเมืองทางตอนเหนือ รวมถึงประเทศสก๊อตแลนด์ และได้ไปอบรมสั่งสอนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริการาว ๑ เดือน

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง