พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

กตเวทิตา หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / กตเวทิตา หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

กตเวทิตา หลักคำสอน

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

“ประชุมเพลิงศพหลวงปู่กินรี จนฺทิโย”

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งของศิษยานุศิษย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่น หลวงพ่อชาเองก็เคยมาอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและจำพรรษากับท่าน จึงได้มีโอกาสอุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่อย่างใกล้ชิด อีกทั้งในช่วงชีวิตธุดงค์ของหลวงพ่อ ท่านมักจะแวะกลับมาบ้านหนองฮีบ่อยครั้งเพื่อมาพำนักปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ และทุกๆ ครั้งหลวงปู่ก็จะให้ข้อคิดเตือนสติหลวงพ่อเสมอ ดังนั้น เมื่อหลวงพ่อได้ออกมาตั้งวัดหนองป่าพงแล้วแต่คราวใดที่หลวงพ่อได้พบหลวงปู่กินรี ท่านจะรีบเข้าไปดูแลอุปัฏฐากหลวงปู่ จนลูกศิษย์ตามท่านไม่ทันเสมือนท่านเป็นพระนวกะอยู่เสมอ

ครั้นหลวงปู่กินรีได้ละสังขารไป เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ หลวงพ่อชาจึงรับเป็นธุระในการจัดงานประชุมเพลิงศพของหลวงปู่กินรี ท่านได้ระดมพระเณรวัดหนองป่าพงและวัดจากสาขาต่างๆ รวมถึงศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมงานประชุมเพลิงศพ รวมเป็นระยะเวลาหลายเดือน จนงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งนับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพยิ่ง

ในการนี้ พระราชสุทธาจารย์ (พรหมา โชติโก) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม มาร่วมประธานด้วย

“เพราะกตัญญูกตเวที เป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกอยู่
ให้วงศ์ตระกูลของเราไม่กระจัดกระจาย ให้วงศ์ตระกูลของเราเรียบร้อย
ให้วงศ์ตระกูลของเรามั่นคงเป็นอยู่ อย่างนี้”

-หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง