พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

กตัญญุตา หลักคำสอน หลวงพ่อชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / กตัญญุตา หลักคำสอน หลวงพ่อชา สุภทฺโท

กตัญญุตา หลักคำสอน

หลวงพ่อชา สุภทฺโท

“งานอาจริยบูชา”

วัดหนองป่าพงกำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมถือศีลแปดถวาย เป็นอาจริยบูชาแด่ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ มกราคม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นการปฏิบัติบูชาคุณของหลวงพ่อโดยมีพระภิกษุสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา มารวมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์จากวัดหนองป่าพงและวัดสาขาต่างๆ ในและต่างประเทศ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ มกราคมพุทธบริษัททั้งหลายมาเรียงแถวพร้อมเพียงกัน ถือดอกไม้ธูปเทียน เดินจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธญาณเถร และทำประทักษิณรอบเจดีย์ ๓ รอบ เพือกล่าวคำถวายสักการบูชาแด่หลวงพ่อและในคืนเดียวกันนี้ มีการสมาทาน เนสัชชิกังคธุดงค์ หรือ ถือเนสัชชิก คือ ปฏิบัติในอิริยาบถ นั่ง ยืน เดิน ไม่เอนกายลงนอน และมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน

คณะสงฆ์สายวัดหนองป่าพง มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพียงรอบเจดีย์พระโพธิญาณเถรเพื่อถวายสักการะแด่หลวงพ่อชา เนื่องในวัน อาจริยบูชา ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

“หากว่าพวกเราทั้งหลายอาศัยความไม่ประมาท มีความเคารพคาราวะ ทำกิจวัตรอันนี้ติดต่อกันไปไม่ขาด ผมเข้าใจว่าความสามัคคีของพวกเรานั้นจะมีความมั่นคง การประพฤติปฏิบัติในหมู่คณะของพวกเรา ก็จะเป็นเหตุให้ยืนยงคงทน ยังพุทธศาสนาอันนี้ให้เจริญไปนาน”

-หลวงพ่อชา สุภทฺโท

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง