พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ประกาศพรหมจรรย์ หลักคำสอนของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / ประกาศพรหมจรรย์ หลักคำสอนของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ประกาศพรหมจรรย์ หลักคำสอนของ

พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

“เรื่องประกาศพระศาสนาไม่ต้องทำอะไรมากหรอก พระสาวกบางองค์ท่านไม่ต้องพูดอะไรมาก ไปบิญฑบาตสงบเสงี่ยม ไม่เร็วไม่ช้า ผ้าสีไม่ฉูดฉาด เดินเหินก้าวหน้าถอยหลังก็รู้จักประมาณ ไม่วอกแวก พระสารีบุตรเห้นเข้าก็เลื่อมใส สมณะรูปนี้ไม่เคยเห็น เข้าไปทักขอฟังธรรม ถามถึงครูบาอาจารย์ท่านตอบว่า พระโคดมเป็นอาจารย์”

หลวงพ่อเผยแผ่พระศาสนาด้วยการประกาศพรหมจรรย์และประกาศศาสนาพร้อม ๆ กัน พรหมจรรย์ คือ จริยะอันประเสริฐซึ่งหมายถึง มรรคมีองค์ ๘ อันจะนำไปสู่การประกาศความจริงที่ออกมาจากเบื้องลึกของจิตใจที่รู้เห็นตามความเป็นจริง การพูด การเรียน โดยไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจิตใจ จึงเป็นเพียงการประกาศพระศาสนาจากความจำ แต่ไม่ประกาศพรหมจรรย์ เพราะยังไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ทางกายวาใจ

“ในการประกาศพรหมจรรย์นั้น ก็คือ ประกาศความจริง การกระทำจริง การปฏิบัติจริง ให้รู้จักความจริง ไม่ใช่การไปโฆษณา การไปประกาศความจำ หรือไปโฆษณาความจำที่เราศึกษาเล่าเรียนมา ซึ่งไม่เกี่ยวกับพรหมจรรย์”

ด้วยเหตุนี้ การเผยแผ่ศาสนาของหลวงพ่อจึงสามารถเข้าถึงส่วนลึกของใจของผู้คนทุกหมู่เหล่า และปลูกศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์

-หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ขอบคุณข้อมูล : วัดป่าหนองพง