พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ธรรมะไม่ใช่ของใคร หลักคำสอนของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / ธรรมะไม่ใช่ของใคร หลักคำสอนของ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ธรรมะไม่ใช่ของใคร หลักคำสอนของ

พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ปี ๒๕๑๐ พระสุเมโธ ลูกศิษย์ฝรั่งรูปแรกเดินทางมาขออยู่ศึกษากับหลวงพ่อที่วัดหนองป่าพง ท่านได้เมตตารับไว้โดยมีเงื่อนไขว่า

“…จะมาอยู่ด้วยก็ได้ ลำบากสักหน่อยแต่ผมจะไม่บำรุงท่าน..ทำไม..กลัวท่านจะโง่ เข้ามาในเมืองไทยนี่ทำไม ก็ท่านมาศึกษาพุทธศาสนา มาศึกษาวัฒนธรรมของไทย อยู่เมืองไทยเขาอยู่อย่างไร เขากินอย่างไร เขาทำอะไรอย่างไร ท่านก็ควรจะต้องรู้จัก ถ้าผมไปบำรุงบำเรอท่านทุกอย่าง ท่านก็จะโง่เท่านั้นแหละ จะฉันแต่ขนมปังอยู่เรื่อย..”

ต่อมา กุลบุตรชาวต่างชาติก็ทวีจำนวนขึ้นเรื่อยๆ หลวงพ่อได้เล่าว่า “ทั้งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ว่าฝรั่งยอมมาอยู่ด้วย เราก็พยายามฝึกให้เขารู้จักธรรมะตามความพอใจของเรา ถึงแม้เขาไม่รู้จักประเพณีอะไรของไทยก็ช่างมันเถอะ เราก็ไม่ถือ เพราะว่ามันเป็นอย่างงั้น แล้วก็ค่อยๆ ช่วยมาเรื่อยๆ” และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลวงพ่อชาดำริให้มีวัดต่างหากสำหรับกุลบุตรที่มีรากฐานของวัฒนธรรมใกล้เคียงกันได้ปกครองกันเองอย่างราบรื่น เพื่อความกลมเกลียวกัน

“ไอ้ความจริงนี้น่ะ ธรรมะไม่ใช่เป็นของพุทธ ไม่ใช่เป็นของคริสต์ ไม่ใช่เป็นของเถรวาท มหายาน ไม่ใช่เป็นของใคร คือความจริงที่ตั้งอยู่ในโลกนี้…”

-หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ขอบคุณข้อมูล : วัดป่าหนองพง