อนุสรณ์แห่งพระโพธิญาณเถร หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

อนุสรณ์แห่งพระโพธิญาณเถร หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

คณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและสำนักสาขาต่างๆ แม่ชีและศิษยานุศิษย์ ตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมกันเคลื่อนขบวนศพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) จากศาลา สู่เจดีย์พระโพธิญาณ ซึ่งใช้เป็นเมรุในงานพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๙มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

กตัญญุตา หลักคำสอน หลวงพ่อชา สุภทฺโท

กตัญญุตา หลักคำสอน หลวงพ่อชา สุภทฺโท

วัดหนองป่าพงกำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมถือศีลแปดถวาย เป็นอาจริยบูชาแด่ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ มกราคม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที

กตเวทิตา หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

กตเวทิตา หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ครั้นหลวงปู่กินรีได้ละสังขารไป เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ หลวงพ่อชาจึงรับเป็นธุระในการจัดงานประชุมเพลิงศพของหลวงปู่กินรี ท่านได้ระดมพระเณรวัดหนองป่าพงและวัดจากสาขาต่างๆ รวมถึงศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมงานประชุมเพลิงศพ

ความเป็นจริงของสังขาร หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ความเป็นจริงของสังขาร หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ต้นปีพ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพ่อชามีอาการทรุดลงอย่างหนักคณะแพทย์จึงได้นิมนต์หลวงพ่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.สรรรพสิทธิประสงค์ จากเส้นเลือดอุดตัน ร่วมกับภาวะไตวายเฉียบพลัน แต่หลังจากรับการรักษา อาการก็ยังไม่ดีขึ้น จนกระทั่งคืนวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๕ หลวงพ่อได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบ

ธรรมปรากฏ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ธรรมปรากฏ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

การจาริกไปเผยแผพุทธธรรมในตะวันตกที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ในปีนั้นหลวงพ่อพ่อชามีสิริอายุ ๕๘ ปีเต็ม เป็นพรรษาที่ ๓๘ ในโอกาสนี้หลวงพ่อได้เขียนบันทึกเอง และได้ถ่ายทอดปรากฏการณ์ในส่วนลึกของใจออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกซึ่ท่านเรียกมโนธรรมนั้นว่า “ธรรมปรากฏ”

เคืองคู่บวรพุทธศาสน์ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

เคืองคู่บวรพุทธศาสน์ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและคณะสงฆ์ไทย ได้ให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้วยการทำนุบำรุงศาสนาใน ๔ มิติ คือบำรุงศาสนธรรม อุปถัมภ์ศาสนบุคคล บันดาลดลศาสนวัตถุ ทำนุศาสนพิธี

วัดหนองป่าพง หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

วัดหนองป่าพง หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ หลวงพ่อชาพร้อมคณะเดินธุดงค์ถึงชายป่าดงดิบอันหนาทึบ ที่ชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกว่า “ดงหนองป่าพง” ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านก่อเกิดของหลวงพ่อประมาณ ๒-๓ กิโลเมตร

พระกรรมฐาน หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

พระกรรมฐาน หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

การปลีกวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำ หรือป่าช้า เป็นโอกาสที่พระกรรมฐานจะได้ฝึกฝนตนเอง ขัดเกลากิเลส และฝึกจิตให้สงบระงับ โดยการใช้ธรรมชาติเป็นอุปการณ์การศึกษา เพื่อพิจารณากายกับจิตตัวเองตามธรรมชาติ

ทดแทนพระคุณ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ทดแทนพระคุณ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

หลวงพ่อชาได้แสดงกตเวทิตาธรรมต่อบุพการีของท่านโดยในสมัยที่ท่านอุปสมบทใหม่ๆ กำลังขะมักเขม้นเรียนนักธรรม โยมบิดาได้ป่วยหนัก แต่หลวงพ่อก็ตัดสินใจทิ้งอนาคตการศึกษาปริยัติธรรมของท่านไว้เบื้องหลังเพื่อกลับบ้านไปดูแลรักษาพยาบาลโยมบิดาผู้มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ลูกชายได้เดินเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

ความเป็นสมณะ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ความเป็นสมณะ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ชีวิตในครึ่งหลังที่วัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชาเป็นชีวิตแห่งการปกครอง การถ่ายทอดความเป็นสมณะสู่ภิกษุสามเณรรุ่นหลังด้วยการทำเป็นแบบอย่าง การให้โอวาทพระธรรมวินัย การพร่ำสอนตักเตือน การฝึกฝนด้วยข้อวัตรและกฏกติกาสงฆ์ตลอดจนฝึกอบรมจิตภาวนา