ปฏิทินวันพระ ปฏิทินวันพระ 2561

ปฏิทินวันพระ ปี 2561

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ ปี 2561

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2561/2018 (ปีระกา – ปีจอ)

คริสตศักราช 2018 , มหาศักราช 1939 – 1940  , รัตนโกสินทร์ศก 236 – 237  
นพศก จุลศักราช 1379 ถึง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380  , ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร

 

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)

 

ปฏิทินวันพระ ปี 2561

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2561
ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2561

 

– ขอบคุณข้อมูล : myhora –