ปฏิทินวันพระ 2561

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนกุมภาพันธ์

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา)
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา)
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีระกา)