ปฏิทินวันพระ 2561

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมกราคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2561

 

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา) วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 (แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา)
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา)
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา)
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา)