ปฏิทินวันพระ ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ ปี 2560

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ ปี 2560

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2560/2017 (ปีวอก – ปีระกา)

คริสตศักราช 2017, มหาศักราช 1938 – 1939, รัตนโกสินทร์ศก 235 – 236
อัฐศก จุลศักราช 1378 ถึง นพศก จุลศักราช 1379, ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร

 

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

 

ปฏิทินวันพระ ปี 2560

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2560
ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2560

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora