ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกันยายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2560

 

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา)
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา)
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา)