ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560

 

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา)
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา)
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา)
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา)