ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกรกฎาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2560

 

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา) วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 (แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา) วันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา)
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา)
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา)