ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนพฤศจิกายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2560

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา) วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา)
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา)
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา)