ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนตุลาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2560

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา) วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา)
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา)