ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมิถุนายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2560

 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา)
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา)
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา)
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา)