ปฏิทินวันพระ ปี 2559

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ ปี 2559

ปฏิทินวันพระ ปี 2559 พ.ศ.2559/2016 จันทรคติไทย (ปีมะแม – ปีวอก)

คริสตศักราช 2016 ,มหาศักราช 1938 ,รัตนโกสินทร์ศก 234 – 235
สัปตศก จุลศักราช 1377 ถึง อัฐศก จุลศักราช 1378 ,อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร

 

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

 

วันพระ พระพุทธศาสนา

วันพระ 2559

 

ปฏิทินวันพระ ปี 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2559

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2559

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora