ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนกันยายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2559

 

กันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2559

 

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2559

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก)
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก)

 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก)
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก)

 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก)
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก)

 

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก)
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก)

 

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora