ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนพฤษภาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนพฤษภาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2559

 

พฤษภาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2559

 

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2559

5 พฤษภาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก) วันฉัตรมงคล

 

13 พฤษภาคม 2559
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก)

 

20 พฤษภาคม 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก) วันวิสาขบูชา

 

28 พฤษภาคม 2559
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 (แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก) วันอัฏฐมีบูชา

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora