ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนมิถุนายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2559

 

มิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2559

 

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2559

 

4 มิถุนายน 2559
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก)

 

12 มิถุนายน 2559
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก)

 

19 มิถุนายน 2559
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก)
 

 

27 มิถุนายน 2559

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 (แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก)

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora