ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนพฤศจิกายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2559

 

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2559
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2559

 

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก)
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก) วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก)
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก)

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora