ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนมกราคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2559

 

มกราคม

ปฏิทินวันพระเดือนมกราคม 2559

 

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2559

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559 (แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะแม)
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะแม)
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม)
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม)
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 (แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม)

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora