คาถาเจริญโภคทรัพย์

คาถาเจริญโภคทรัพย์

คาถาเจริญโภคทรัพย์ พระคาถาเจริญโภคทรัพย์นี้มีคุณวิเศษที่จะช่วยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ อุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติ มั่งมีโชคลาภ

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ทุกรุ่นประสบการณ์ดีทางด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง เมตตามหานิยม โชคลาภ และค้าขายดีมาก

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ สวดเพื่อขอให้หายป่วยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอที่รักษาพระพุทธเจ้า และเคยรักษาพระเจ้าพิมพิสาร

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัยได้ท่องพระคาถานี้จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก

คาถาบูชาเมีย

คาถาบูชาเมีย

รักเมียต้องอดทน ต้องเป็นคนเคารพเมีย รักเมียต้องส่งเสีย อย่าให้เมียต้องสงสัย รักเมียต้องรักเดียว อย่าได้เที่ยวไปรักใคร

คาถาบูชาชูชก (พ่อปู่ชูชก)

คาถาบูชาชูชก (พ่อปู่ชูชก)

คาถาบูชาพ่อปู่ชูชก เมื่อว่าคาถานี้จบแล้วก็ให้อธิฐานถึง “ชูชกมหาลาภ” ให้ช่วยเหลือ ในสิ่งที่คุณปรารถนา ในไม่ช้าอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบัลดาลให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลทุกประการแลฯ

คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาพญานาค

พญานาค หรือ นาค เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรียกชื่อต่างๆ กัน แต่มีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แนะนำให้สวด 9 จบ ทุกคาถา และให้สวด 9 จบทุกวัน จะทำให้เงินทองโชคลาภเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

คาถาโพธิบาทคือ พระคาถาป้องกันภัยโดยการสวดระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณไปในทิศต่างๆ ขออานุภาพของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ