ชินบัญชร บทสวดมนต์อย่างย่อ

พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)

Home / คาถา / พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)

พระคาถาชินบัญชร แบบย่อ

 

หากท่านมีเวลาน้อย ไม่สามารถสวดชินบัญชรฉบับเต็มได้ ก็ให้สวดชินบัญชรย่อดังนี้

 

ชินะปัญชะระปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา
ขอพระชินบัญชรปริตร จงรักษาข้าพเจ้า ตลอดกาลทุกเมื่อ

 

อานิสงส์ชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ตกทอดมาจากลังกา เจ้าประคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณ ได้ดัดแปลงแก้ไข แต่งเติมให้ดีขึ้น เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์ แปลออกมาแล้ว มีแต่สิ่งสิริมงคลแก่ ผู้สวดภาวนาทุกประการ
พระคาถานี้ เป็นการอัญเชิญ พระพุทธานุภาพ แห่งพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้า ที่ได้เคยมาตรัสรู้ ก่อนหน้านั้น จากนั้น เป็นการอัญเชิญ พระอรหันต์ขีณาสพ ผู้สำเร็จคุณธรรมวิเศษ แต่ละองค์ไม่เหมือนกัน นอกนั้นยังอัญเชิญ พระสูตรต่างๆ
ที่โบราณาจารย์เจ้า ถือว่า เป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษ แต่ละสูตรมารวมกัน
สอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญ ของผู้ภาวนาพระคาถา
ลงมาจนล้อมรอบตัว จนกระทั่ง หาช่องโหว่ให้อันตราย สอดแทรกเข้ามามิได้

 

อานุภาพแห่งพระคาถา
ผู้ใดได้สวดภาวนา พระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ จะทำให้เกิด ความศิริมงคล
สมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาล ไม่กล้ากร้ำกราย ไปทางใด ย่อมเกิดเมตตามหานิยม
เกิดลาภผลพูนทวี ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่างๆ
ทำน้ำมนต์ รดแก้สรรพโรคภัย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณานุภาพ ตามแต่จะปรารถนา
ดังคำโบราณว่า “ฝอยท่วมหลังช้าง” จะเดินทางไปที่ใดๆ สวด ๑๐ จบ
แล้วอธิษฐาน จะสำเร็จสมดังใจ