คาถาย่นระยะทาง

คาถาย่นระยะทาง ใช้ในการเดินทาง

Home / คาถา / คาถาย่นระยะทาง ใช้ในการเดินทาง

คาถาย่นระยะทาง

 

“สะหัสสะเนตโต เทวินโท เทวะรัชชะ สิรีธะโร สังขิปิตะ วานะตัง มัคคัง ขิปปัง สาวัตถิ มาคะมิ”

 

คำแปล

ท้าวสหัสนัยจอมเทพ ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าแห่งเทวดา ได้ย่นระยะทางนั้น ได้มาสู่เมืองสาวัตถีแล้วโดยพลัน

 

(ทำจิตให้สบายๆ ภาวนาขณะขับรถ หรือเดินทาง ทำจิตให้เป็นกุศล เดินทางไปกุศล จะลดระยะเวลาเดินทางได้มาก)