คาถากันภัย คาถาป้องกันตัว คาถาอาคม พระคาถา

คาถากันคมเขี้ยวงา

Home / คาถา / คาถากันคมเขี้ยวงา

คาถาป้องกันตัว กันคมเขี้ยวงา

 

1

 

2

 

จิปิเสคิ เพ็ชชะอะระหัง โภชนัง ปฏิเสวามิฯ นะโมพุทธายะ มะอะอุ ยะธา พุทโม นะอุอะมะฯ

เสก 1 จบ เป่าใส่น้ำลูบศีรษะ ขอความแข็งแกร่ง ความแคล้วคลาดรอดพ้นจากคมมีด เขี้ยวงาและอาวุธทั้งหลาย