คาถาวันเกิด วันอาทิตย์

คาถาคนเกิดวันอาทิตย์

Home / คาถา / คาถาคนเกิดวันอาทิตย์

คาถาคนเกิดวันอาทิตย์

 

%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c

 

อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูป ใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้
สวดวันละ ๖ จบ

 

1-5
คาถาคนเกิดวันอาทิตย์