คาถาวันเกิด

คาถาประจำวันพฤหัสบดี สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

Home / คาถา / คาถาประจำวันพฤหัสบดี สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันพฤหัสบดี คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันพฤหัสบดี
คาถาประจำวันพฤหัสบดี

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตา รักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห”

(สวด 19 จบ)