คาถาวันเกิด

คาถาประจำวันจันทร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

Home / คาถา / คาถาประจำวันจันทร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันจันทร์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันจันทร์
คาถาประจำวันจันทร์
คาถาประจำวันจันทร์
คาถาประจำวันจันทร์

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โปสะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ”

“ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โปสะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ”

“ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โปสะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ”

(สวด 15 จบ)