คาถาวันเกิด วันพฤหัสบดี

คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี

Home / คาถา / คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี

คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี

 

%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5

 

ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ

ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพ ใช้ทางเมตตามหานิยม
สวดวันละ ๑๙ จบ

 

1-2
คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี