คาถาวันเกิด

คาถาประจำวันอาทิตย์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

Home / คาถา / คาถาประจำวันอาทิตย์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันอาทิตย์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันอาทิตย์
คาถาประจำวันอาทิตย์
คาถาประจำวันอาทิตย์
คาถาประจำวันอาทิตย์

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา”

(สวด 6 จบ)