คาถาวันเกิด

คาถาประจำวันอังคาร สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

Home / คาถา / คาถาประจำวันอังคาร สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันอังคาร คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันอังคาร
คาถาประจำวันอังคาร

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจ วานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิ คุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห”

(สวด 8 จบ)