คาถาป้องกันถูกคุณ

คาถาป้องกันถูกคุณ ถูกของ ป้องกันอาถรรพณ์

Home / คาถา / คาถาป้องกันถูกคุณ ถูกของ ป้องกันอาถรรพณ์

คาถาป้องกันถูกคุณ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

 

พุทธังกันนะ กันนะพุทธัง ธัมมังกันนะ กันนะธัมมัง สังฆังกันนะ กันนะสังฆัง

 

(ใช้ภาวนาก่อนนอน หรือเดินทางผ่านป่าช้า ผ่านบ้านผีปอบ ผีโพง ผีกระสือ เพื่อมิให้มาสิงหรือใกล้ตัวเราได้ วิเศษนักแล)