คาถาประจำวันเสาร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันเสาร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันเสาร์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชะนามิ สัญจิจจะ

คาถาประจำวันศุกร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันศุกร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันศุกร์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ

คาถาประจำวันพฤหัสบดี สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันพฤหัสบดี สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันพฤหัสบดี คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตา รักขัง

คาถาประจำวันพุธ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันพุธ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันพุธ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ

คาถาประจำวันอังคาร สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันอังคาร สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันอังคาร คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจ วานุยุญชันโต

คาถาประจำวันจันทร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันจันทร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันจันทร์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โปสะกุณัสสะ สัทโท

คาถาประจำวันอาทิตย์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันอาทิตย์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันอาทิตย์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ

คาถาคนเกิดวันอาทิตย์

คาถาคนเกิดวันอาทิตย์

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูปใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้

คาถาคนเกิดวันเสาร์

คาถาคนเกิดวันเสาร์

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันเสาร์ ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ทางถอดคุณไสยศาสตร์

คาถาคนเกิดวันศุกร์

คาถาคนเกิดวันศุกร์

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันศุกร์ ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ใช้ทางเมตตามหานิยม