คาถาคนเกิดวันอาทิตย์

คาถาคนเกิดวันอาทิตย์

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูปใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้

คาถาคนเกิดวันเสาร์

คาถาคนเกิดวันเสาร์

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันเสาร์ ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ทางถอดคุณไสยศาสตร์

คาถาคนเกิดวันศุกร์

คาถาคนเกิดวันศุกร์

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันศุกร์ ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ใช้ทางเมตตามหานิยม

คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี

คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพ ใช้ทางเมตตามหานิยม

คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน

คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้ความผิดต่างๆ

คาถาคนเกิดวันพุธกลางวัน

คาถาคนเกิดวันพุธกลางวัน

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร ใช้เสกปูนสูญฝี

คาถาคนเกิดวันอังคาร

คาถาคนเกิดวันอังคาร

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันอังคาร ชื่อคาถาฝนแสงห่าใช้ทางเมตตามหานิยม

คาถาคนเกิดวันจันทร์

คาถาคนเกิดวันจันทร์

พระคาถาบูชาพระประจำวัน สำหรับคนเกิดวันจันทร์ ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบกใช้ทางคงกระพัน