พระธาตุประจำวันเกิด

พระธาตุประจําวันเสาร์

Home / บทสวดมนต์ / พระธาตุประจําวันเสาร์

พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

พระธาตุนคร สำหรับคนเกิดวันเสาร์

 

สำหรับผู้เกิดวันเสาร์ ควรไปกราบสักการะ “พระธาตุนคร”
ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม พระธาตุมีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ก่อสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปี พ.ศ.2465 มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม

ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ
และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ
เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน
พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา

 

คำไหว้พระธาตุนคร (ตั้งนะโม 3 จบ)
“อุกาสะ อุกาสะ อิมัสมิงอาวาเส พะนะมะคะราจาริเยนะ ฐาปิตัง
อะระหันตะสารีริกะธาตุญเจวะ พุทธะสารีริกะธาตุญจะ
อะหัง วันทามิ สัพพะทา”

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพ : www.watpamahachai.nethttps://pantip.com/topic/31459925