พระธาตุประจำวันเกิด

พระธาตุประจําวันอาทิตย์

Home / บทสวดมนต์ / พระธาตุประจําวันอาทิตย์

พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

พระธาตุพนม สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

 

“พระธาตุพนม” ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม
ห่างจากตัวจังหวัด 53 กิโลเมตร เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ
หรือกระดูกส่วนหน้าอก ของพระพุทธเจ้า ตามประวัติอุรังคธาตุ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ 8
ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาเดียวกับปราสาทขอม

พระธาตุแห่งนี้ผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง เคยทรุดลงมาทั้งองค์เมื่อพ.ศ.2518
และได้รับการบูรณะใหม่ตามแบบเดิม เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม สูง 53.60 เมตร ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยม
กว้างด้านละ 12.33 เมตร บนยอดพระธาตุเป็นฉัตรทองคำมีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม

ตามคติความเชื่อ พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีวอก
อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วย เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการ
จะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ

 

คำไหว้พระธาตุพนม
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ
อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะ คิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ
ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ

คำไหว้ยอดพระธาตุพนม (ยอดฉัตรทอง)
เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพ : www.watpamahachai.netwikipedia