พระธาตุประจำวันเกิด

พระธาตุประจําวันจันทร์

Home / บทสวดมนต์ / พระธาตุประจําวันจันทร์

พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

พระธาตุเรณู สำหรับคนเกิดวันจันทร์

 

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรไปกราบไหว้ “พระธาตุเรณู”
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2463
เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร องค์พระธาตุมีลักษณะสวยงาม
จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก
พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองสมัยก่อน

เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส
ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์

 

คำไหว้พระธาตุเรณู (ตั้งนะโม 3 จบ)
ปุริมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง
เจติยัง สิระสานะมานิ

ทักขิณายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง
เจติยัง สิระสานะมานิ

ปัจฉิมมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง
เจติยัง สิระสานะมานิ

อุตตะรายะ หิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง
เจติยัง สิระสานะมานิ

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : www.watpamahachai.net