พระธาตุประจำวันเกิด

พระธาตุประจําวันศุกร์

Home / บทสวดมนต์ / พระธาตุประจําวันศุกร์

พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

พระธาตุท่าอุเทน สำหรับคนเกิดวันศุกร์

 

ผู้ที่เกิดวันศุกร์มี “พระธาตุท่าอุเทน” ประจำวันเกิด
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุอุเทน อ.ท่าอุเทน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2455
เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่า
พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายเอาไว้

เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม
พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม
ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิต
มีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

 

คำไหว้พระธาตุท่าอุเทน (ตั้งนะโม 3 จบ)

ปุริมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะ รัฏฐั สะ มิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

ทักขิณายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั สะ มิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

ปัจฉิมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั สะ มิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

อุตตะรายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั ส ะมิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

เหฏฐิมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั ส ะมิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

อุปริมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั ส ะมิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพ : www.watpamahachai.nethttps://pantip.com/topic/31459925