พระธาตุประจำวันเกิด

พระธาตุประจําวันอังคาร

Home / บทสวดมนต์ / พระธาตุประจําวันอังคาร

พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

พระธาตุศรีคุณ สำหรับคนเกิดวันอังคาร

 

พระธาตุคู่บุญของคนเกิดวันอังคาร คือ “พระธาตุศรีคุณ”
ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคุณ อ.นาแก พระธาตุองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2340
และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2486-2490 มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม
ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม
ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ พระสารีบุตรเถระ พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระมหากัจจายนะเถระ

ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง คนที่เกิดวันอังคาร
จะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์
มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น

 

คำไหว้พระธาตุศรีคุณ (ตั้งนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
ทุติยัมปิ จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
ตะติยัมปิ จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
นะพุธ โมพุท พุทพุท ธาพุท ยะพุท นะมะพะธะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพ : www.watpamahachai.nethttps://pantip.com/topic/31459925