คาถาพญานกการะเวก เสียงเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป

คาถาพญานกการะเวก เสียงเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป

คาถาพญานกการะเวก ท่านให้ใช้บริกรรมเมื่อก่อนจะใช้เสียงในการเทศนา หรือปฐกาถา เสียงจะดี เสียงไม่ตกสม่ำเสมอเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป

คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย) คาถาบทนี้เป็นของ พระองคุลิมาล ท่านว่าให้ใช้บริกรรมภาวนาเสกเป่าน้ำรดศีรษะหญิงที่คลอดลูกยาก เวลาใกล้คลอด