วัดบางพระ หลวงพ่อเปิ่น

คาถาพญาหงส์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

Home / คาถา / คาถาพญาหงส์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

คาถาพญาหงส์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม

 

หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

 

คาถาพญาหงส์ หลวงพ่อเปิ่น
คาถาพญาหงส์ หลวงพ่อเปิ่น

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พระคาถา

สุวัณณะหังโส  ภิกขเวหิ มะวันตัง ปัพพะตัง  คูหายะ อิมัง คาถะมาหะ

(เมตตามหานิยม เสริมโชคลาภ)