คาถาพญาต่อเงิน ต่อทอง

คาถาพญาต่อเงิน ต่อทอง เรียกเงิน เรียกทอง สวดแล้วดี

Home / คาถา / คาถาพญาต่อเงิน ต่อทอง เรียกเงิน เรียกทอง สวดแล้วดี

พระคาถาพญาต่อเงิน ต่อทอง

 

คาถาพญาต่อเงิน ต่อทอง
คาถาพญาต่อเงิน ต่อทอง

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

มหานิโคทะนามะ อิทานิ เอหิ ธะนัง สิริโภคา  นะมาสะโย อิตธิฤทธิ์ธิ ชัยยะชัยยัง

ลาภะลาภัง สิทธิธัมมัง ประสิทธิเม