คาถาเรียกลูกค้า

คาถาเรียกลูกค้า ค้าขายร่ำรวยเงินทอง ขายดิบขายดี

Home / คาถา / คาถาเรียกลูกค้า ค้าขายร่ำรวยเงินทอง ขายดิบขายดี

พระคาถาเรียกลูกค้า (1)

คาถาเรียกลูกค้า
คาถาเรียกลูกค้า

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

อมเฐิบ  มะ  หา  เฐิบ  สาระพัดเฐิบ  สะ  วา  หะ

 

 

พระคาถาเรียกลูกค้า (2)

คาถาเรียกลูกค้า
คาถาเรียกลูกค้า

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

โอมอิติพุททัตสะ  สุวันนัง  วารัชชะคัง  วามะนีวาวัตตัง  วาพัพพะยัน  ละเอหิ  คาคัชวันติ

 

พระคาถาเรียกลูกค้า (3)

คาถาเรียกลูกค้า
คาถาเรียกลูกค้า

 

คาถาเรียกลูกค้า
คาถาเรียกลูกค้า

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

พุทธัง  พะหุชะนานัง  เอหิจิตตัง  เอหิมะนุสสานัง  เอหิลาภัง  เอหิเมตตา

ชมภูทีเป  มะนุสสานัง  อิตถิโย  ปุริโส  จิตตัง  พันธังเอหิ