คาถาขอหวย คาถาขายของดี

คาถาเรียกโชคลาภ เสริมดวง ค้าขายร่ำรวย เรียกทรัพย์

Home / คาถา / คาถาเรียกโชคลาภ เสริมดวง ค้าขายร่ำรวย เรียกทรัพย์

คาถาเรียกโชคลาภ เสริมดวง ค้าขาย

 

คาถาเรียกโชคลาภ เสริมดวง ค้าขาย
คาถาเรียกโชคลาภ เสริมดวง ค้าขาย

 

คาถาเรียกโชคลาภ เสริมดวง ค้าขาย
คาถาเรียกโชคลาภ เสริมดวง ค้าขาย

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

มะอะอุ  สิวังพรหมา  จิตตัง  จิตมนุษย์  หญิงชายทั้งหลายทั่วแผ่นดิน มามิมามา  อาคัจฉาหิ 

มีจิตมารักกูทุกคน อุอะมะ  เกลื่อนกล่นกันมา อะมะอุ  บูชากูอย่าได้ขาด สัพพะบูชา  มหาลาภัง  ภะวันตุ  เม  มะอะอุ  สิงวังพรหมา  จิตตัง  มามิมา  จิตตังวา  บุปผังวา เทวีวา  ราชาวา  เศรษฐีวา  สมโณวา  พราหมา  มะโณวา อิตถิวา  ปุริโสวา  พาณิชโชวา  พาณิชชาวา  เอหิ  เอหิ ปูชิตา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา