คาถาขอหวย คาถารวยไม่จำกัดเวลา

คาถารวยไม่จำกัดเวลา

Home / คาถา / คาถารวยไม่จำกัดเวลา

คาถารวยไม่จำกัดเวลา สวดทุกวันเป็นการเรียกโชคลาภ ให้เข้ามาทั้งกลางวัน กลางคืน ได้ตลอดเวลา

 

คาถารวยไม่จำกัดเวลา
คาถารวยไม่จำกัดเวลา

 

คาถารวยไม่จำกัดเวลา

 

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา
สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา
สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา
วิกาละโภชะนา อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ