คาถาขอหวย คาถาเทวดาให้ลาภ

คาถาเทวดาให้ลาภ ช่วยให้เกิดนิมิตดี

Home / คาถา / คาถาเทวดาให้ลาภ ช่วยให้เกิดนิมิตดี

พระคาถาเทวดาให้ลาภ

 

คาถาเทวดาให้ลาภ
คาถาเทวดาให้ลาภ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

พุทธานิมิตตัง  ปัตติมานะ  อะระหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ