คาถาขอหวย

คาถานิมิตฝัน นิมิตฝันดี ขอโชคลาภ

Home / คาถา / คาถานิมิตฝัน นิมิตฝันดี ขอโชคลาภ

คาถานิมิตฝัน ขอโชคลาภ

 

คาถานิมิตฝัน
คาถานิมิตฝัน

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

นะวะภา วุฒิโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตา มานิโนเนนะ นะเยโน วุฒิภาวะนา